Vehicle Tracking & Fleet Management System

BIRKUDO İnformation Systems Co. Ltd.

About Us

BİRKUDO Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., 2007 yılında bilişim teknolojilerindeki yatırımları etüt eden ve işletmelerin en yüksek verimlilikle çalışmalarını sağlayacak olan bilgisayar ve iletişim altyapısı teknolojilerini sizlere sunmak için kurulmuştur. Günümüzün şartlarında firmalar genellikle ya kontrolsüz büyümekte ve kontrolsüzlüğün gittikçe büyüyen riskini üstlenmekte ya da büyüme için gerekli adımları zamanında atamamaktadır ki buda işletmelerimizin zaman içinde güçlü oldukları pozisyonlarını kaybetmelerine neden olmaktadır.

BİRKUDO, müşterilerinin  zaman, araç ve insan kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla ARVENTO Araç Takip Sistemlerinin Kurumsal İş Ortaklığı ve Yetkili Teknik Servisliğini başarıyla yürütmektedir. Araç Takip Sistemleri sektörünün lideri olan ARVENTO Araç Takip Cihazlarının satışı ve kısa dönemli veya uzun dönemli kiralanması işlerini bireysel veya kurumsa tüm müşterilerine sağlayabilmekedir.

BİRKUDO, güçlü ve kalıcı değişimlerin ancak hep birlikte inanarak ve kenetlenerek gerçekleşebileceğine inanır.

Sizi de bu enerjik ve atılgan birlikteliğin memnun üyelerinden biri olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla...

Arvento

BIRKUDO INFORMATION Vehicle Tracking & Fleet Management System © All Rights Reserved.

birkudo@birkudo.com